Jan Holeksa

Stanowisko:profesor
Pokój:1.03F
E-mail:janhol@amu.edu.pl
Tel:+48 61 829 5743

Zainteresowania naukowe

 • Struktura i dynamika ekosystemów leśnych
 • Zaburzenia ekologiczne, obumieranie drzew i rozpad drzewostanów
 • Ekologia martwego drewna
 • Rozwój młodego pokolenia drzew
 • Interakcje zwierzęco-roślinne
 • Ochrona ekosystemów leśnych na obszarach chronionych i w ramach gospodarki leśnej

Krótkie CV

Jestem absolwentem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zanim został pracownikiem Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu pracowałem w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem profesora Janusza Bogdana Falińskiego, w dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem, w Katedrze Geobotaniki i Ochrony Przyrody na wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie. Swoje badania naukowe realizowałem i nadal realizuję głównie w lasach górskich Tatr, Babiej Góry, Beskidu Śląskiego i w Masywie Polany w środkowej Słowacji. Prowadziłem także badania w lasach nizinnych Puszczy Białowieskiej i Puszczy Niepołomickiej. Byłem inicjatorem utworzenia kilku leśnych rezerwatów przyrody: w Puszczy Białowieskiej, w Beskidzie Śląskim i na północnym Mazowszu. Jestem współautorem planów ochrony kilkunastu rezerwatów leśnych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim oraz Planu Ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego. Jestem członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz rad naukowych dwóch parków narodowych: Babiogórskiego i Świętokrzyskiego.

Dydaktyka

 • Ekologia
 • Ekologia i ochrona ekosystemów leśnych
 • Etyka w ochronie przyrody
 • Szata roślinna gór
 • Szata roślinna Wielkopolski