Marek Jan Kasprowicz

Stanowisko:profesor UAM
Pokój:C1.9
E-mail:mkas@amu.edu.pl
Tel:+48 61 829 5599

Zainteresowania naukowe

 • Syntaksonomia i dynamika roślinności leśnej
 • Siedlisko- i fitocenotwórcze właściwości drzew leśnych
 • Rekultywacja leśna terenów poprzemysłowych
 • Ochrona przyrody

Dydaktyka

 • Ekologia i ochrona ekosystemów leśnych
 • Metody badań ekosystemów lądowych
 • Rekultywacja środowiska i gospodarka odpadami
 • Bazy danych o środowisku przyrodniczym
 • Zrównoważony rozwój
 • Szata roślinna gór na przykładzie masywu Babiej Góry
 • Szata roślinna Wielkopolski
 • Entomologia leśna

Działalność na polu ochrony przyrody

 • Komisja Ochrony Przyrody działająca przy Wojewodzie Wielkopolskim (członek od 2002 do 2008 r.)
 • Regionalna Rada Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (członek od 2008 r.; kadencja 2015-2020 wiceprzewodniczący)
 • Rada Naukowa Babiogórskiego Parku Narodowego – członek (kadencje: 2004-2009; 2010-2015).