Anna Durska

Stanowisko:doktorant
Pokój:1.26F
E-mail:anna.durska@amu.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • Interakcje pomiędzy roślinami a grzybami
 • Przystosowanie roślin do życia w środowisku ubogim w wodę
 • Transkryptomika

Krótkie CV

Wykształcenie:

 • 2018 – obecnie: doktorant w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
 • 2014 – 2016: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, studia drugiego stopnia na kierunku Biologia, specjalność: Biologia molekularna

Praca magisterska: Wyznaczenie pokrewieństwa genetycznego między trzema rodzajami roztoczy: Trachytes, Uropodai Acroseius (Acari: Mesostigmata) na bazie sekwencji barkodowych. Wydział Biologii UAM

 • 2010 – 2014: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, studia pierwszego stopnia: Biotechnologia

Praca licencjacka: Integrony oporności u bakterii występujących w wodach powierzchniowych. Wydział Biologii UAM

 • 2008 – 2014 : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji specjalność: Zarządzanie jakością produktów

Praca magisterska: Wykrywanie patogennych szczepów bakterii z rodzajów Aeromonas i Pseudomonas. Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Praca inżynierska – 2012: Wykorzystanie metody multipleks PCR do identyfikacji środowiskowych szczepów Aeromonas sp. Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Doświadczenie naukowe

 • 10.2019 kurs „Wprowadzenie do obróbki i analizy danych NGS”, prowadzone przez ideas4biology Sp. z o.o.
 • 16 – 2017 Instytut Genetyki Roślin PAN, współwykonawca projektu w ramach Programu Wieloletniego, zad. 2.1 „Poprawa wartości użytkowej grochu (Pisum sativum L.), łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) oraz łubinu białego ( albus L.) poprzez obniżenie w nasionach zawartości anty-żywieniowych oligosacharydów  rodziny rafinozy oraz obniżenie podatności grochu na askochytozę
 • 16 –29.10.2017 Dwutygodniowy staż w firmie Photon Systems Instruments w Drasov, Czechy finansowany ze środków ICHB PAN
 • 23-24.06.2017 Szkolenie z zakresu przygotowania bibliotek do RNA-seq prowadzone przez firmę MBS
 • 22-23.02.2017 Szkoła Biotechnologii prowadzona przez dr Markusa Sacka: transformacja komórek roślinnych w hodowli płynnej plant-cell pack („cookie”) technology
 • 07. –30.10.2016 Staż w ramach projektu „Studencki staż zawodowy startem do kariery -wzrost konkurencyjności absolwenta Wydziału Biologii UAM na rynku pracy” w IGR PAN w Zespole Fenotypowania i Genotypowania Zbóż pod opieką dr hab. Anetty Kuczyńskiej
 • 04. –07.08.2015 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Zakład Botaniki, Hodowli i Agrotechniki, Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy
 • 06. -03.09.2014 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Zakład Botaniki, Hodowli i Agrotechniki, Pracownia Fitopatologii
 • 07 -07.07.15 Uczestnictwo w warsztatach „Identyfikacja wirusów roślin –techniki proteomiczne i mikroskopii elektronowej” organizowanych przez IOR-PIB oraz Komitet Cytobiologii PAN

Dydaktyka

 • Ekologia (współprowadzący ćwiczenia)
 • Szata roślinna Wielkopolski (współprowadzący ćwiczenia)