Tematy prac realizowanych w naszym zespole dotyczą szerokiego spektrum zagadnień z zakresu ochrony środowiska, ekologii, geobotaniki, genetyki populacyjnej i genomiki roślin z wykorzystaniem narzędzia klasycznych i zaawansowanych metod molekularnych.  

Oferujemy w szczególności:

  • finasowanie prac terenowych i laboratoryjnych w ramach realizowanych projektów grantowych
  • współautorstwo w publikacjach naukowych będących efektem realizowanych tematów badawczych
  • możliwość prowadzenia prac i własny rozwój naukowy w przyjaznym zespole badawczym
  • wieloletnie doświadczenie i pomoc w opracowaniu i realizacji wniosków grantowych dla studentów zainteresowanym rozwojem swojej kariery naukowej