przedmioty

Genetyka konserwatorska

 • prowadzący prof. dr hab. Witold Wachowiak
 • dane kursu
 • materiały do zajęć

Genomika populacyjna

Empty section. Edit page to add content here.

Biotaksonomia

Empty section. Edit page to add content here.

Ekologia Molekularna

Empty section. Edit page to add content here.

Biotechnologia roślin drzewiastych

Empty section. Edit page to add content here.

Population genomics

Empty section. Edit page to add content here.

Molecular Ecology

Empty section. Edit page to add content here.

prace dyplomowe

 • Zamieranie drzewostanu i rozwój młodego pokolenia drzew jako podstawowe procesy kształtujące ekosystem lasu naturalnego ( dr hab. Jan Holeksa janhol@amu.edu.pl)
 • Charakterystyka przyrodnicza i szata roślinna rezerwatów Wielkopolski i sąsiednich regionów (Prof. UAM dr hab. Andrzej Brzeg andrzej.brzeg@amu.edu.pl)
 • Biota porostów epifitycznych Kampusu UAM Morasko ( UAM dr hab. Andrzej Brzeg andrzej.brzeg@amu.edu.pl)
 • Ekologia molekularna i genomika populacyjna roślin – badania genetycznych podstaw zmienności adaptacyjnej, procesów selekcji i ewolucji populacji (prof. dr hab. Witold Wachowiak witwac@amu.edu.pl)
 • Interakcje rośliny-zwierzęta w kontekście rozsiewania nasion oraz przemian generowanych w środowisku (dr inż. Przemysław Kurek przkur1@amu.edu.pl)

Studia I stopnia (licencjat):

 • Genomika drzew leśnych – perspektywy i wyzwania (prof. Witold Wachowiak)
 • Wykorzystanie markerów genetycznych w analizie zmienności adaptacyjnej i hodowli roślin (prof. Witold Wachowiak)
 • Rozsiewanie nasion przez nietoperze (praca przeglądowa) (dr inż. Przemysław Kurek)
 • Zoochoria – studium porównawcze bezkręgowców (praca przeglądowa) (dr inż. Przemysław Kurek)

Studnia II stopnia (magisterskie)

 • Zmienność genetyczna i adaptacja stref hybrydyzacyjnych spokrewnionych gatunków sosen (prof. Witold Wachowiak)
 • Zróżnicowanie genetyczne ekotypów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) w aspekcie gospodarowania zasobami leśnymi w obliczu zmian środowiskowych (prof. Witold Wachowiak)
 • Wykorzystanie danych z platform genotypowych typu Affymetrics SNPs array w badaniach procesów selekcji i historii populacji drzew leśnych (prof. Witold Wachowiak)
 • Przemiany właściwości fizycznych i chemicznych gleb w obrębie norowisk borsuka (dr inż. Przemysław Kurek)
 • Procesy kształtujące zmienność genetyczną populacji sosen (rodzaj Pinus) w Górach Stołowych (mgr. Agnieszka Fryśna).