Współczesne zasięgi gatunków roślin na półkuli północnej są wynikiem postglacjalnej migracji i adaptacji populacji do lokalnych warunków środowiska. O wynikach badań nad strukturą genetyczną populacji sosny zwyczajnej w Europie i Azji piszemy w artykule autorstwa Wachowiak W., Żukowska W.B., Lewandowski A., , Perry A., Cavers S., Łabiszak B. (2023) Phylogeography of Scots pine in Europe and Asia based on mtDNA polymorphisms. Journal of Systematics and Evolution, 61(2), 315–327

Czytaj więcej [link do artykułu online https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jse.12907]