Bartosz Łabiszak

Stanowisko:adiunkt
Pokój:1.23 F
E-mail:bartosz.labiszak@amu.edu.pl
Tel:+48 61 829 5746

Zainteresowania naukowe

 • Specjacja i hybrydyzacja roślin
 • Wykorzystanie narzędzi bioinformatycznych w analizie danych genetycznych
 • Filogenetyka molekularna
 • Genetyka konserwatorska

Krótkie CV

 • 2016 – obecnie: doktorat w Pracowni Biologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • 2013-2015: studia magisterskie na kierunku biologia, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Doświadczenie naukowe

 • Kurs „Genome Assembly using Oxford Nanopore Sequencing”, Physalia, Berlin, Niemcy (10-14.02.2020)
 • Kurs „Podstawy Linux”, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN, Poznań (08.07.2019)
 • Warsztaty dendrologiczne podczas II Konferencji Biologia i Ekologia Roślin Drzewiastych, Kórnik-Poznań (11-15.06.2018)
 • Warsztaty „Podstawy grafiki bitmapowej”, Kursy Dydaktyczne UAM, Poznań (19.02.2018)
 • Kurs „Numerical Ecology”, Laboratory of Wetland Ecology and Monitoring & Department of Biogeography and Palaeoecology, Wydział Geografii i Geologii, UAM, Poznań, Poland (8 – 14 May 2017)
 • Warsztaty Biologii Ewolucyjnej, Pracownia Biologii UAM, Wydział Biologii, UAM, Ludwiochowo, Poland (21-25.06.2017)

Dydaktyka

 • Genetyka konserwatorska (współprowadzący ćwiczenia)
 • Genomika populacyjna (współprowadzący ćwiczenia)
 • Biotaksonomia (współprowadzący ćwiczenia)
 • Ekologia Molekularna
 • Biotechnologia roślin drzewiastych (współprowadzący ćwiczenia)
 • Population genomics (współprowadzący ćwiczenia)